Bugün - 19 Eylül 2020 Cumartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.finikeakdeniz.com.tr Logo
FİNİKE
FİNİKE SPOR
DEMRE
KUMLUCA
ANTALYA
GÜNCEL
-
Antalya 26°°C
Haber Detayları

SU­LA­MA SUYU ÜCRETİ ZAM­MI­NA CHP VE MHP ÜYE­LERİNDEN İTİRAZ

Finike Be­le­di­ye­si'nin ha­zi­ran ayı ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sında CHP Mec­lis Üyesi Sa­dul­lah Özgül ile MHP'li mec­lis üye­le­ri Çiğ­dem Ay­te­kin ve Ab­dul­ka­dir Çelik ret oyu verdi. İti­raz­lar üze­ri­ne su­la­ma suyu zammı geri çe­kil­di.

FİNİKE Haberi - 19 Haziran 2020 Cuma - 16:49
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

 

Fi­ni­ke Be­le­di­ye­si ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sı, ta­ri­hi Şe­ker­ci Han'da 14 mec­lis üye­si­nin ka­tı­lı­mıy­la ya­pıl­dı. Mec­lis top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan­la­rın giriş ka­pı­sın­da ateş­le­ri öl­çül­dü ve maske ve­ril­di. Top­lan­tı­da öner­ge­ler­le bir­lik­te 16 gün­dem mad­de­si gö­rü­şül­dü. Baş­kan Mus­ta­fa Ge­yik­çi, top­lan­tı­da alı­na­cak ka­rar­la­rın il­çe­ye ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lu­na­rak gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da mec­lis üye­le­ri­ne bilgi ak­tar­dı.
Gün­dem dışı söz alan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sı­dı­ka Gök­yar Kı­zıl­ca, ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nın dünya ve Tür­ki­ye üze­rin­de­ki et­ki­le­rin­den ve pan­de­mi sü­re­cin­de be­le­di­ye ola­rak ver­dik­le­ri hiz­met­ler hak­kın­da bilgi ak­tar­dı. İYİ Parti Mec­lis Üyesi Arif Ertuğ da ha­zi­ran ayı­nın önem­li gün ve haf­ta­la­rı­na dik­kat çekti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­di.
Mec­li­sin üçün­cü gün­de­min­de ko­mis­yon­la­ra üye se­çi­mi ya­pıl­dı. Gizli oy­la­ma ile ya­pı­lan se­çim­de CHP Mec­lis Üyesi Ali Bağ­rı­ya­nık, İYİ Parti Mec­lis Üyesi Arif Ertuğ en­cü­men üyesi ola­rak be­lir­len­di. İmar Ko­mis­yo­nu'na AK Parti'den Emrah Er­do­ğan, CHP'den Sı­dı­ka Gök­yar Kı­zıl­ca, Mete Apay­dın, Sel­çuk Yiğit, MHP'den Çiğ­dem Ay­te­kin oy­bir­li­ğiy­le se­çil­di. Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu'na ise AK Parti'den Derya Ak­de­niz, CHP'den Vol­kan Ay­dı­ner, İsmail Şen­türk, MHP'den Ab­dül­ka­dir Çelik, İYİ Parti'den Er­türk Yazar oy­bir­li­ğiy­le se­çil­di
Top­lan­tı­nın al­tın­cı gün­dem mad­de­sin­de 2019 yılı fa­ali­yet ra­po­ru ele alın­dı. CHP Mec­lis Üyesi Mete Apay­dın ta­ra­fın­dan oku­nan fa­ali­yet ra­po­run­da mali ya­tı­rım­lar hak­kın­da bilgi ak­ta­rıl­dı. Ra­por­da özet­le şu bil­gi­le­re yer ve­ril­di:
"Be­le­di­ye­mi­zin mali du­ru­mu­nu di­sip­li­ne ede­rek 2019 yı­lın­da gelir gider den­ge­mi­zi sağ­la­dık. Gelir ka­lem­le­ri­miz­de yüzde 40 se­vi­ye­sin­den yüzde 80,97 ora­nın­da ger­çek­leş­me sağ­la­dık. Be­le­di­ye­ci­lik hiz­me­ti ve­rir­ken bir yan­dan da 9 mil­yon 296 bin 711 TL borç öde­dik. Be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de araç ki­ra­la­ma uy­gu­la­ma­sın­dan söz­leş­me şart­la­rı­nın ağır­lı­ğı ne­de­niy­le vaz­ge­çi­le­rek 6 araç satın alın­dı ve maddi kül­fe­tin önüne ge­çil­di. Araç­lar­dan bi­ri­ni An­tal­ya'da sağ­lık hiz­me­ti ala­cak olan va­tan­daş­la­rı­mı­za tah­sis ettik. Sokak hay­van­la­rı için göz­lem evi açıl­dı. Sos­yal ve rutin be­le­di­ye hiz­met­le­ri ak­sa­tıl­ma­dan ye­ri­ne ge­ti­ril­di. Te­miz­lik ekip­le­ri­miz gün­lük 45-50 ton, 1 yılda 15 mil­yon evsel atık top­la­dık. 450 dekar alan­da park ve yeşil alan­la­rın rutin ba­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik."
SU­LA­MA SUYU ÜCRETİ ZAM­MI­NA CHP VE MHP ÜYE­LERİNDEN İTİRAZ
Fa­ali­yet ra­po­ru, ar­dın­dan da 2019 yılı kesin he­sa­bı oku­na­rak oy­bir­li­ğiy­le kabul edil­di. Top­lan­tı­nın 9'uncu gün­dem mad­de­sin­de ise 2020 yılı ücret ta­ri­fe­si gö­rü­şül­dü. Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ki­ra­la­na­cak masa san­dal­ye ile su­la­ma suyu üc­ret­le­ri Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu'na sevk edil­di. İkinci otu­rum­da oku­nan ko­mis­yon ra­po­run­da masa san­dal­ye için be­lir­le­nen üc­re­te iti­raz edil­mez­ken, su­la­ma suyu üc­ret­le­ri­ne CHP Mec­lis Üyesi Sa­dul­lah Özgül ile MHP'li mec­lis üye­le­ri Çiğ­dem Ay­te­kin ve Ab­dul­ka­dir Çelik ret oyu verdi. İti­raz­lar üze­ri­ne su­la­ma suyu zammı geri çe­kil­di.
Top­lan­tı­nın 12'nci gün­dem mad­de­sin­de ise tah­sis ta­le­bi gö­rü­şül­dü. Eski Ye­şil­yurt Be­le­di­ye­si eski hiz­met bi­na­sın­da mev­cut olan ve pro­je­sin­de re­zerv alanı ola­rak be­lir­ti­len yerin, 'it­fa­iye is­tas­yo­nu' ola­rak kul­la­nıl­mak üzere An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Emlak ve İstim­lak Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı'na 10 yıl­lı­ğı­na tah­sis ta­le­bi oy çok­lu­ğuy­la kabul edil­di.
Mec­lis top­lan­tı­sı gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­nin ar­dın­dan sona erdi.

 
Anahtar Kelimeler:Finike, Be­le­di­ye­sinin, ha­zi­ran, ayı, ola­ğan, mec­lis, top­lan­tı­sında, C,
Kaynak / Editör: FA - Mahir ÇevirenOkunma Sayısı: 11538
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer FİNİKE Haberleri
AK Parti Finike'de Aladağ güven tazeledi
ETHEM TAŞ 'BU BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞE SAYGISILIKTIR'
KONGREDE KONUŞAN ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU

KONGREDE KONUŞAN ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU
FİNİKE'DE COVİD-19 DENETİMİ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TIRMANIȘI
FİNİKE BU HAFTA DA YAKIŞANI YAPTI...
AHMET BORAN ERCEDOĞAN ÇEVREYE DUYARLILIĞI
Diğer Başlıklar

Finike Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı
AK Parti Finike'de Aladağ güven tazeledi
ETHEM TAŞ 'BU BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞE SAYGISILIKTIR'
KONGREDE KONUŞAN ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU
FİNİKE'DE COVİD-19 DENETİMİ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TIRMANIȘI
FİNİKE BU HAFTA DA YAKIŞANI YAPTI...
AHMET BORAN ERCEDOĞAN ÇEVREYE DUYARLILIĞI
Finike'de Kurbanlık pazarı açıldı
İhale İlanları

Yazarlar 
Hava Durumu ( Antalya )
Bugün
19°°C - 26°°C
Cumartesi
21°°C - 27°°C
Pazar
21°°C - 25°°C
Pazartesi
20°°C - 25°°C
Namaz Vakitleri ( Antalya )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:1606:3612:5616:2419:0620:21

19 Eylül 2020 Cumartesi
Tarihte Bugün
718 - En son vefaat eden sahabe Ebü't-Tufeyl Amir (r.a.)'in irtihali.
2006 - Güz yağmurları
1576 - İstanbul Rasathanesi kuruldu
2006 - İlköğretim haftası
Günün Sözü
Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.
(Konfüçyus)
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,30ms